Bài hát không viết vì ai

Người ta thích một bài hát luôn có lý do mà. Đôi khi vì giai điệu hoặc là lời của nó. Thỉnh thoảng, sau nhiều năm trôi qua, lý do ban đầu ấy sẽ bị lãng quên, nhưng cô vẫn nhớ cảm xúc của mình như thế nào khi nghe bài hát đó.” – Back to 1989.

Continue reading “Bài hát không viết vì ai”

Xem phim Thái, đọc sách Nhật, nghe nhạc UK

Mình quá lười  nên gộp chung tất cả những thứ hay ho mình đã xem, đọc, nghe thời gian gần đây vào chung 1 post, dành cho mỗi thứ vài dòng.

Continue reading “Xem phim Thái, đọc sách Nhật, nghe nhạc UK”

Trích dẫn hay (update 28/4/2017)

Nhờ mẹ mà ta được sinh ra. Nhờ thiên nhiên mà ta mới sống. Ta lấy tư cách gì mà phản bội, tàn nhẫn với mẹ mình như vậy? Và ta lấy tư cách gì để sau thảm họa nào đó, ta lạy lục khấn vái đủ mọi thể loại thánh thần để cầu an?” – Bên kia ranh giới, Tôn Nữ Tường Vy

Continue reading “Trích dẫn hay (update 28/4/2017)”