Home: Itoshi no Zashiki Warashi (2012)

home-_itoshi_no_zashiki_warashi-p2

Sáng nay xem được phim này trên ti vi. Hay ho phết. Có không khí như trong tiểu thuyết của Kazumi Yumoto vậy. Continue reading “Home: Itoshi no Zashiki Warashi (2012)”

Advertisements